1 YILDA
FUAR SAYISI

Türkiye'nin fuarcılıkta global ve lider markası olan CNR Holding kuruluşlarınca, her yıl 40'ın üzerinde sektörde, onlarca fuar organize edilir.

1 YILDA
YABANCI KATILIMCI

CNR EXPO'da düzenlenen fuarlara ulusal ve uluslararası çapta milyonlarca ziyaretçi gelir, onbinlerce katılımcı yeni iş fırsatları yakalar.

1 YILDA
YERLİ KATILIMCI

İstatistikler, CNR Holding kuruluşlarınca İstanbul'da düzenlenen fuarların her yıl artan bir başarı grafiği çizdiğini gösterir.

1 YILDA
TOPLAM ZİYARETÇİ

Türkiye'nin en modern fuar salonlarına sahip İstanbul Fuar Merkezi'nde, CNR Holding bünyesindeki fuar organizatörü kuruluşlarca gerçekleştirilen fuarlar, ilgili sektörlerin toplam sayısal gayrisafi milli hasılasına %10 civarında katkı sağlamaktadır.